НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БАЩИНО ОГНИЩЕ

Инициативи

 • Списък с 213 координатори за провеждане на Национален граждански референдум

  Списък с 213 координатори за провеждане на Национален граждански референдум

  Бланка за референдума: Списък с координатори по градове

 • Подписка за Провеждане на Национален Референдум за БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ, ЕНЕРГЕТИКАТА и СЕМЕЙСТВОТО

  Подписка за Провеждане на Национален Референдум за БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ, ЕНЕРГЕТИКАТА и СЕМЕЙСТВОТО

  Време е гражданите да бъдат питани по важните теми за България! Стани доброволец за твоя район, изтегли бланката и бъди част от референдума! Официално входирахме в Народното събрание уведомление за стартиране на подписка за национален референдум по следните теми: Всички граждани, неправителствени организации, комитети, партии и т.н. , които вярват, че гражданите заслужават да бъдат…

 • Референдум

  Референдум

  Днес официално входирахме в Народното събрание уведомление за стартиране на подписка за национален референдум по следните теми: изтегли бланка за събиране на подписи ️Съгласни ли сте приемането на еврото в Република България да стане не преди доходите в страната да се изравнят със средните за Европейския съюз? Подкрепяте ли запазването на въгледобива и топлоелектрическите централи,…

 • ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ

  ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ
 • РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИЯ ТРУД В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

  РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКИЯ ТРУД В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

  Считаме, че приемането на адекватен на съвременните условия и предизвикателства Закон за доброволчеството, би било сериозна предпоставка за определяне на правния статут на доброволците в Р. България и за цялостно регулиране на отношенията, съпътстващи това социално явление, дълбоко свързано с изявата на активна гражданска позиция, развитието на гражданското общество и засилването на солидарността в отделните…

 • Да запазим чисти и неопетнени народните светини и традиции

  Да запазим чисти и неопетнени народните светини и традиции

  В държавата да се създаде постоянна структура при Министерство на културата с наше участие (гражданска квота), която да консултира, да регулира и сертифицира, след внимателно преглеждане на дейността, всички желаещи доброволно или срещу заплащане, да провеждат: За да не създадем поредната хранилка за лениви бюрократи, без реална преценка, е редно в тази структура да участват …