НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БАЩИНО ОГНИЩЕ

Структура и Цели


Дами и господа! Мили родители, учители, работещи, студенти, пенсионери и родолюбци, ние, гражданите на Република България, използвайки законното си Конституционно право на живот и принадлежност към Европа, чрез култура, и наблюдавайки липсите на патриотични инициативи и идеали в страната, считаме, че за да има гражданско общество, хората трябва да имат ценностна система.

Тези така нужни ни изконни ценности намираме при корените си и при добрите примери, които са ни завещани от многобройните добродетелни дружества след Освобождението.

“Ние, населението на страната, не желаем богатата палитра от български обичаи и традиции да бъде асимилирана от чужди, нехарактерни за страната и Европа влияния! “

Ние, наследниците на великата Тракийска култура, ние които дадохме Кирилица на света, на която пишат над 300 милиона души по света. Ние – създателите на една от най-старите държави в Европа.

Тези, мислещите за бъдещето на нашите деца и на децата на техните деца, ИЗГОТВИХМЕ настоящата петиция с текст:

Проблемът за мотивацията и активността на гражданското общество в България стои с пълна сила в нашето съвремие. Той е свързан с ползите и вредностите, които донесоха процесите на глобализиране на света, от възможностите, които ни даде новата политическа и икономическа обстановка и обществените процеси, които все още не можем да управляваме.

Проблемът е значим както в държавен, така и в световен план. В епохата на създаване на такива големи многонационални обединения като Европейския съюз, обществата се сблъскват с различни проблеми, най-обезпокоителните сред които са :

  • Смесването на културите и доминация на по-силно изявените от тях, което често води до претопяване на по-малките култури и етноси;
  • Глобалното навлизане на англоезични думи в местните езици;
  • Загубата на национална идентичност за сметка на модерната световна тенденция – гражданин на света.

В България се наблюдават тези процеси, резултат от което са игнорирането на местните културни традиции и съобразяване с чужди, съпътствани от нихилизма на всички равнища в обществото. Възпитателното въздействие на училището и културните институции намаля драстично, също както доверието и авторитета към държавните институции.

Наблюдава се отсъствие на чувството за общност и солидарност и това безспорно е причина и за слабото гражданско общество, за сметка на индивидуализма и недоверието между хората. Тези и редица други фактори сломиха националната ни гордост и замъглиха националното ни съзнание. На фона на всичко това у институциите липсва интерес към тези проблеми, за което говори и липсата на адекватни методи и средства за решаването им, въпреки Националната ни доктрина, която изповядва силно патриотичната визия и мисия на българската държава.

От друга страна съвременните разбирания за нация/народ, родина/татковина, Бащино огнище, изискват преосмисляне и ново интерпретиране (от гл. т. на възможностите за живеене и реализация навсякъде по света), от което до голяма степен зависи дали Родината ни наистина ще се превърне в ,,духовна обединителка на българската нация и опора на българите по света“.

Добродетелите, ценностната система и трудовите навици у балгарина се подменят целенасочено и систематично!”

Българската природа и материалните блага, завещани ни от предишните поколения, се разграбват и унищожават. Децата на България тръгнаха обидени да търсят хляб и справедливост в далечни страни. Много от тях не са гурбетчии, а просто се евакуираха. Държавата остава глуха за корупцията, битовата престъпност и проблемите в здравеопазването!

На всичко това можем да сложим край, ако се обединим около решаването на простичките проблеми на хората. Можем да живеем в държавата, за която Левски мечтаеше, но трябва да се потрудим за това! “

От нас гражданите поискаха да сме педагози, юристи, икономисти и какви ли не и ако не сме компетентни по всички теми, да наемаме скъпи посредници! Ние питаме:

Всеки гражданин вижда проблемите на обществото и все повече се обезверява, че хората, от които зависи осъществяването на исканията ни, не желаят това да се случи! Време е нашата организация да поеме отговорност и да се превърне в обществен защитник на всеки български гражданин и традиционното българско семейство.

„Защо тогава толкова администрация работи в тази държава? Не е ли Ваша работа да съдействате, господа?“

Национално Движение ,,Бащино огнище” е инициирано, за да обедини будните и дейни хора готови да работят в полза на обществото. Търсим хора, които са готови да загърбят материалното, за да издигнат духовното! Хора готови да поставят общия интерес пред личния и държавния пред партийния! Хора готови да помагат на нуждаещите се! Хора, които да работят за съхранение на великолепната ни природа. Хора, които искат да оставим нещо на поколенията след нас!

Идеята ни е с труд и личен пример да направим Родината ни България това място за живот, което всички желаем. Наша цел е подобряване на средата за живот! Времето за действие настъпи!

Обединението в НДБО за разумните и мислещи българи, е необходимост, която би била гаранция за запазване на етническата и националната ни идентичност. Тревожен е факкък, че някои региони и територии от България на практика са автономни. Те живеят по свои правила, а държавата присъства слабо или напълно отсъства.

“Не се страхувайте, защото след нас няма да има какво да се спасява! Последната битка за България започна!”

Етимологически понятието ,,patria’’ означава ,,родно място”, ,,родина”, ,,татковина”. В този смисъл патриотизмът може да се определи като чувство за емоционална, морална и социална ангажираност към родното (към конкретна общност, наричана род и към конкретно място – родина), касаещо неговото минало, настояще и бъдеще, базиращо се на традициите и културата му, както и на ангажимента за неговото съхранение и благополучие.

Една от важните задачи на нашата Инициатива е да помага за изграждането на стабилна ценностна система у подрастващите, в която патриотизмът да бъде основна ценност, спомагаща за изграждането на високообразовани и морално извисени български граждани с високо самочувствие пред света.

В българските медии има крещящ недостиг на информация за българските постижения в културната и образователната област, за сметка на тези, носители на негативна информация.

Гражданска инициатива Национално Движение “Бащино огнище“ ще има грижата да се посвети и на тези български културни постижения, за да стават все повече и повече. Ние искаме да създадем добри практики в областта на доброволчеството. За целта възнамеряваме да организираме обучения и да създадем звена по места. Да помагаме с труд за възстановяване на исторически, културни и археологически забележителности. Да организираме кампании в помощ на самотни възрастни хора, деца лишени от родителски грижи, хора в неравностойно положение и др. Ще полагаме усилия будни деца от социално слаби семейства да бъдат подпомагани в тяхното развитие и образование.

Приоритетна е работата с ученици. За целта ще бъдат организирани уроци по родолюбие, включващи теми като български фолклор, история, грижи за околната среда, практически опит, знания и умения за действие в извънредни ситуации и др. Възнамеряваме да подкрепяме активно обществено полезни каузи, както от национално значение, така и от местен характер. За нас е важно да бъдем най-вече от полза на хората в ежедневната им борба за оцеляване.

Ние сме за силна социална държава с мощна подкрепа за малкияи среден бизнес

Земеделието, животновъдството, туризма и енергетиката са сахранили страната ни дълги години и е време да се създадат средни училища, които да подготвят кадри на високо ниво за тези сектори. Държавата трябва да начартае стратегия за подготовка на нужните кадри. Българските производители трябва да бъдат подкрепяни, защитавани и максимално разтоварени от бюрокращина. Чиновниците и проверяващите органи трябва да престанат да бъдат ,,врагът, който дебне да санкционира” и да станат пръв приятел и съюзник на гражданите.

За справяне с демографската криза и липсата на работна ръка незабавно трябва да се облекчи процедурата за издаване на български документи за сънародниците ни от Северна Македония, Молдова, Украйна и Сърбия. Да се постави таван на срока за тази услуга от 1 месец. Да се въведат мерки за икономическо подпомагане за жилище на всички млади семейства с над две деца, включващо дългосрочен безлихвен заем , който да бъде частично опростен при трето и четвърто дете. Минималното майчинство на дете следва да бъде в размер на средната работна заплата.

Присъединяването към Национално Движение ,,Бащино огнище” ще те направи част от едно голямо семейство, което си е обещало да помага на хората. Нека си спомним старата формула за общото благополучие:

Не е българин този, на който баща му е българин! Българин е този, на който синът му ще бъде българин !

Един народ! Една страна!