НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БАЩИНО ОГНИЩЕ

Да запазим чисти и неопетнени народните светини и традиции


В държавата да се създаде постоянна структура при Министерство на културата с наше участие (гражданска квота), която да консултира, да регулира и сертифицира, след внимателно преглеждане на дейността, всички желаещи доброволно или срещу заплащане, да провеждат:

 • уроци по родолюбие;
 • живи картини;
 • възстановки на исторически събития;
 • публични изяви, касаещи българската история;
 • събори, които се наричат ,,фолклорни”;
 • чествания и годишнини в памет на важни дати и герои от нашата история (за целта следва да се изготви списък)
 • заснемане на филми и медийни продукти, интернет разпространение, печатни издания с тематика, важни дати и герои от нашата история (за целта следва да се изготви списък);
 • традиционни кукерски игри, лазаруване, коледуване.

За да не създадем поредната хранилка за лениви бюрократи, без реална преценка, е редно в тази структура да участват  експерти, с доказан принос, както и млади и енергични граждани, с опит в организиране на подобни мероприятия, които на терен са се сблъсквали с проблематиката и са добре познати и приети от обществото.

Структурата следва да проучва внимателно, сертифицира, категоризира и извършва внезапен контрол над изброените по-горе дейности. Структурата трябва да е независима и да разполага с административен капацитет, технически средства и финансов ресурс. Пред тази структура следва да може да се кандидатства за финансиране на мероприятия. Пример – Възстановка в древни Тракийски светилища на ритуали на траките.

Гореспоменатата структура, при учредяването си трябва да привлече експерти, които да съставят прозрачни механизми за сертифициране включващи:

 • доказано и прозрачно финансиране с цел защита от чужди интереси;
 • достоверност на разпространяваната информация;
 • облика на организираните събития да не скверни народната памет, бит и култура.

Основните принципи, по които трябва да се ръководи предлаганата от мен структура са: защита на националния интерес, паметта на нацията и съхранението на изконните наши традиции.

“Всеки, който не бъде сертифициран няма да има право на достъп до училища, както и да организира събори с името ,,фолклорен”, да провежда уроци по родолюбие, живи картини, възстановки на исторически събития, чествания и годишнини (в памет на важни дати и герои от нашата история),традиционни кукерски игри, лазаруване, коледуване.”

Заснетите  филми и медийни продукти, интернет и печатни издания с тематика важни дати и герои от нашата история, които са получили одобрение, следва да носят отличителни знаци, които ще помагат на потребителя да се ориентира при избора си на свободния пазар. (За целта следва да се изготви списък). Това ще засегне основно документалните продукти и учебните помагала. Несертифицираните такива, следва да не се допускат в официални институции, училища, читалища, дневни центрове за извънкласна подготовка и езикови школи.

„Не желаем да налагаме цензура и всеки, който не бъде одобрен, би могъл да развива своята дейност под името на театрална постановка, карнавал, маскарад и др.“

Време е да се замислим над проблема:

 “Кой възпитава нацията ни и как да отсеем истината сред морето от информация, която невинаги e добра и често напоследък обслужва тъмни интереси?”

Последни Новини